Načítavam...

Sakap s. r. o.

Spoločnosť založená v roku 2009, ktorej hlavným predmetom podnikania je poskytovanie komplexných služieb v oblasti podvojného a jednoduchého účtovníctva, personalistiky účtovného a daňového poradenstva pre právnické ako aj fyzické osoby. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v nadväznosti na postupy účtovania a iné súvisiace všeobecne záväzné právne normy a nariadenia.

Našim cieľom je poskytnúť kvalitné služby na vysokej profesionálnej úrovni podľa požiadaviek klienta.

Snahou našej spoločnosti je poskytovať plnú podporu našim klientom tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti a nemuseli byť viac  zaťažení vedením účtovníctva, sledovaním legislatívnych zmien.

Pravidelná informovanosť klienta o výsledkoch hospodárenia spoločnosti je jednou z našich priorít. Kladieme dôraz na mesačný reporting, ktorý je spracovaný podľa požiadaviek zákazníka a našich doporučení. Prehľad poskytujeme podľa jednotlivých stredísk, zákaziek alebo produktov.

Na každú našu spoluprácu uzatvárame zmluvu s klientom. Služby klientom poskytujeme v priestoroch v Bratislave.